Κάρτα-BONUS

Έχοντας ως γνώμονα την ανταποδοτικότητα της προτίμησης σας, το 2010 ξεκινήσαμε την εφαρμογή της «Κάρτας-BONUS» , δημιουργώντας ένα σύστημα το οποίο μεταφράζει τις αγορές σας σε ΠΟΝΤΟΥΣ και σας χαρίζει απίστευτα προνόμια.

Η   «Κάρτα-BONUS» χορηγείται εντελώς δωρεάν και σας ανταμείβει με δώρα της επιλογής σας τα οποία ανανεώνονται συχνά.

Κάθε 1 ΕΥΡΩ αγορών μεταφράζεται σε 1 ΠΟΝΤΟ (πχ: 5,00 € = 5 ΠΟΝΤΟΙ  /  10,00€ = 10 ΠΟΝΤΟΙ κ.ο.κ. )

Αποκτήστε την «Κάρτα-BONUS» και επωφεληθείτε από τα προνόμια που σας προσφέρει εύκολα και                                                                     απλά, συμπληρώνοντας μία αίτηση στο κατάστημα μας στην Ορεστιάδα ή στις Καστανιές.

Αναζητείστε τα δώρα και ξεκινήστε να μαζεύεται πόντους!!


 

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Bonus Card

ΡΙΖΟΓΛΟΥ Bonus Card

Η παρούσα κάρτα χορηγείται προς όλους τους πελάτες της ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ

Ο πελάτης δηλώνει ότι τα στοιχεία  που έχουν δηλωθεί ανωτέρω είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει άμεσα την ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ.

Ο κάτοχος της κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ  σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της κάρτας κατά τις αγορές τους σε καταστήματα της.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και σε καμιά περίπτωση η ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή χρήση αυτής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας και βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής πολιτικής, η ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ  δύναται να ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του «δώρα». Τα «δώρα» εκδίδονται βάσει του αριθμού της κάρτας και παραδίδονται στον κομιστή αυτής, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό παραστατικό. Η αξία (πόντοι)  δε του «δώρου» καθορίζεται κάθε φορά από την ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ.

Οι πόντοι μπορεί να εξαργυρωθούν όποτε επιθυμεί ο πελάτης έχοντας την ευχέρεια να επιλέξει δώρο εντός των ορίων των πόντων που έχει συλλέξει . Η ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ διασφαλίζει την διατήρηση των υπολειπόμενων πόντων για μελλοντική εξαργύρωση.

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση του «δώρου» και η ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για την απώλεια/ κλοπή ή παράνομη χρήση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ κατά την παραλαβή και εξαργύρωση του «δώρου» δεν φέρει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης.

Η ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την κάρτα καθώς και να προβαίνει σε διακοπή του προγράμματος πιστότητας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία οικειοθελής παροχή της ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ  προς τους πελάτες της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του www.rizoglou.gr , που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ  ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό της ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του www.rizoglou.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.

Η ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του www.rizoglou.gr σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών μου δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του www.rizoglou.gr .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και την ιστοσελίδα www.rizoglou.gr  μπορεί να απευθύνεται στην Γραμμή 2552022993 ή στην Διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 173, Ορεστιάδα – Έβρος , ΤΚ. 68200 .