Ισολογισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ[efb_likebox fanpage_url=»https://www.facebook.com/opusorestiada/» fb_appid=»OPTIONAL_SEE_FAQ» box_width=»400″ box_height=200″» responsive=»1″ show_faces=»SHOW_CONNECTIONS(1/0)» show_stream=»SHOW_STREAM_POSTS(1/0)» hide_cover=»0″ small_header=»USE_SMALL_HEADER(1/0)» hide_cta=»0″ locale=»NAME_OF_YOUR_LANGUAGE_LOCAE(default en_US)»]